Ons by NG Eros verwelkom almal. Vind ons op Google Maps onder "NG Eros"

 Kol 3:11 "Hier is Christus alles en in almal"